Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Bielizna damska!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego


……………………………………                                                  ……………………, …………r.
        (imię i nazwisko pracownika)                                                                                      (miejscowość, data)
………………………………………
                (adres )

Do:
………………………………………
                 (nazwa pracodawcy)
………………………………………
                     (adres)


Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Z powodu potrzeby zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem: 
…………………………………..…………………………………………………………………..
(imię, nazwisko dziecka, data urodzenia)
składam wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze .................................... w okresie od dnia ...................................r. do dnia ...................................r.
Tym samym informuję, iż dotychczas nie korzystałam/korzystałem* z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez okres ....................... . Do niniejszego wniosku załączam oświadczenie ojca/matki* dziecka oraz oświadczenie o tym, że nie posiadam innych tytułów do ubezpieczeń w tym okresie, oraz że nie posiadam ustalonego prawa do emerytury lub renty.

…………………………………
                      (podpis)

* niepotrzebne skreślić

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz